NA ŻYWO | Historia | Orkiestra dzisiaj | PłytyCD | Galeria | KWK Staszic | Wiadomości |główna|
Orkiestra Symfoniczna K.H.W. S.A. KWK "STASZIC"
       
 

Orkiestra Symfoniczna Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „STASZIC” powstała w 1971 roku.
Od 1993 r. jej dyrygentem jest Grzegorz Mierzwiński, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach.
Pod jego dyrekcją orkiestra nagrała kilkanaście płyt CD, z których dwie zdobyły tytuł Złotej płyty, są to: "O Gwiazdo Betlejemska" i "Canzonetta".

   adres: 
Orkiestra Symfoniczna K.H.W. S.A. KWK "STASZIC"
ul. Karolinki 1, 40-467 Katowice-Giszowiec
tel. 032 256-40-97 wew. 5193

Dyrygent: Grzegorz Mierzwiński 
tel.
0 600 960 111; 
tel./fax: +48 32 223 75 20
e-mail: orkiestra@staszic.orkiestry.pl

[WYDARZENIA - ZOBACZ] 

Z symfonikami KWK „STASZIC” występują światowej sławy soliści, jak: Kałudi Kałudow, Dariusz Stachura, Anna Lorenc, Iwona Hossa, Vadim Brodski, Małgorzata Walewska, Veronika Hajnova, Ks. Paweł Sobierajski, Artur Ruciński, Julita Mirosławska. Od 2001 roku Honorowym Dyrektorem Orkiestry jest Bogusław Kaczyński – uwielbiana przez melomanów osobistość świata muzyki. Opracowania muzyczne i aranżacje dla orkiestry tworzą wspaniali kompozytorzy – Józef Szwed, Andrzej Marko, Alan Ornelas, Adam Wesołowski.

W swoim dorobku artystycznym orkiestra ma liczne nagrania radiowe, telewizyjne, filmowe.
Do ważniejszych wydarzeń artystycznych zespołu należy zaliczyć jej udział w wielokrotnych wykonaniach (Wrocław, Warszawa, Chorzów, Katowice, Gniezno ...) oratorium „Droga – Życie – MiłośćJana Kantego Pawluśkiewicza, uczestnictwo w Festiwalach im. Jana Kiepury w Krynicy, w Festiwalu Muzyki WokalnejViva il Canto” w Cieszynie, a także uczestnictwo w XXXVI Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole '99 w recitalu Urszuli. Orkiestra KWK „STASZIC” na zaproszenie organizatorów bierze także udział w koncertach i festiwalach za granicą.

Całą twórczą możliwość działania, orkiestra zawdzięcza dyrekcji KWK „STASZIC” na czele ze wspaniałym mecenasem sztuki Januszem Styrylskim – dyrektorem kopalni, oraz załodze kopalni wspierającej swoich muzyków duchowo i finansowo.

Orkiestra Symfoniczna K.H.W. S.A. KWK "STASZIC" Prezes Zarządu Orkiestry Zenon Stogniew ze swoim koniem Jagmarem
 
 
 

administrator strony: promarcos@promarcos.com.pl