Historia | Orkiestra dzisiaj | PłytyCD | Galeria | KWK Staszic | Wiadomości |główna |
Orkiestra Symfoniczna K.H.W. S.A. KWK "STASZIC"

 

Nasz węgiel...

...nowoczesna technologia...

Ekologiczne paliwo dla każdego!

 

Kopalnia Węgla Kamiennego „STASZIC” położona w Katowicach w dzielnicy Giszowiec prowadzi eksploatację węgla kamiennego od 1964 roku. Jest to duża, nowoczesna kopalnia, posiadająca duże zasoby dobrego i ekologicznego węgla. Węgiel z kopalni „Staszic” to węgiel o wysokich wartościach energetycznych gwarantujących jednocześnie czystość środowiska.

Patronem kopalni jest Stanisław Staszic – wielki Polak, człowiek, który w swoim czasie symbolizował postępową myśl techniczną i inne wartości narodowe.

W 1971 roku powstała Orkiestra Kopalni Węgla Kamiennego „STASZIC” stając się dumą kopalni i nieodłączną częścią krajobrazu kulturalnego Śląska.
W swoim dorobku artystycznym orkiestra ma liczne nagrania radiowe i telewizyjne. Muzyka orkiestry rozbrzmiewa przede wszystkim z okazji znaczących wydarzeń w życiu kopalni.