Historia | Orkiestra dzisiaj | PłytyCD | Galeria | KWK Staszic | Wiadomości |główna |
Orkiestra Symfoniczna K.H.W. S.A. KWK "STASZIC"

 

Nasze początki

Orkiestra została założona w 1971 r. z inicjatywy kapelmistrza Anzelma Siwca i Bolesława Poloka ówczesnego przewodniczącego Rady Zakładowej ZZG. 

Założyciel:
Anzelm Siwiec 01.02.1971 - maj '80

Kolejnymi dyrygentami Orkiestry byli:

 • Piotr Pinkawa  czerwiec '80 - czerwiec '86
 • Jerzy Szewc  lipiec '86 - luty'93
 • Czesław Glura  marzec '93 - październik '93 
 • Grzegorz Mierzwiński  - wrzesień '93 - nadal
   

Honorowy Zarząd Orkiestry stanowią: 
Zenon Stogniew
, Krzysztof Biskup, Grzegorz Michałek, Ryszard Mrozek


Orkiestra od początku swojego istnienia bierze udział w konkursach i przeglądach orkiestr górniczych. W 1997 r. zajęła pierwsze miejsce w VI Międzynarodowym Festiwalu o Złotą Lirę w Rybniku (grupa Katowicka)

W 1997 r. nagrała "Kolędy" - kolejną płytę CD i kasety. Zostały one specjalnie opracowane przez kompozytora Andrzeja Marko i nagrane waz z kwintetem smyczkowym, Chórem Instytutu Pedagogiki Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz z solistami: Kałudi Kałudowem, Anną Lorenc, Czesławem Gałką, Adamem Żaak i Hubertem Miśką. 

Na szczególną uwagę zasługuje współpraca Orkiestry z wybitnymi artystami scen światowych, z którymi realizuje coraz liczniejsze nagrania płytowe.

Obecnie Orkiestra może poszczycić się różnymi składami:

 • Orkiestry symfonicznej, 
 • Zespołami kameralnymi, 
 • Orkiestrą dętą, 
 • Orkiestrą Salonową Żeńską, 
 • Big Bandem, 
 • Kapelą.